Onze andere sites
Spinoza.tv

6- Spinoza & Nobelprijs winnaar; Gerard 't Hooft

Prof. dr. G. (Gerard) ’t Hooft, Spinozalaureaat 1995

Gerard ’t Hooft (1946) ontving zijn NWO-Spinozapremie in 1995. Hij is hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en aan de in 1994 erkende Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde.

Prof. ’t Hooft is in de wereld een van de meest vooraanstaande fysici op het gebied van de theoretische hoge-energiefysica en quantum-veldentheorie. De onderzoekgroep waaraan hij leiding geeft, is eveneens van internationaal erkende topkwaliteit.

Vanaf het begin van de jaren zeventig is zijn werk zowel kwantitatief als kwalitatief van uitzonderlijk gehalte geweest. Zijn werk aan de renormalisatie van ijktheorieën is baanbrekend. De theoretische onderbouwing van het standaardmodel van de sterke en zwakke wisselwerkingen in de natuur, dat momenteel in internationale centra voor deeltjesversnellers wordt geverifieerd, berust grotendeels op door hem in de jaren zeventig behaalde resultaten. Zijn meer recente werk heeft betrekking op de quantummechanische theorie van de zwaartekracht. Dit onderwerp staat nu internationaal sterk in de belangstelling.

De internationale erkenning van prof. ’t Hooft blijkt mede uit de vele prestigieuze eerbewijzen die hij heeft ontvangen, zoals de Dannie Heinemanprijs van de American Physical Society (1979), de Wolfprijs van de staat Israël (1982), de Lorentzmedaille van de KNAW (1986) en de Physicaprijs (1995), Recent werden hieraan toegevoegd de Benjamin Franklin medaille (Philadelphia) en het lidmaatschap van de Franse Académie des Sciences.

De intellectuele uitstraling van prof. ’t Hooft op jonge onderzoekers is opmerkelijk. Zijn bijdragen aan grensverleggend onderzoek, gepaard aan zijn vermogen om die bijdragen toegankelijk te maken, trekken excellente jonge onderzoekers aan. Ook werkenregelmatig onderzoekers als postdoc of als gastonderzoeker onder zijn leiding.

Prof. ’t Hooft heeft vanaf het begin van zijn wetenschappelijke carrière op topniveau geopereerd. Gezien zijn leeftijd, inspirerende persoonlijkheid en bijzondere originaliteit, mag nog veel van hem worden verwacht. Juist voor het theoretisch onderzoek, dat veelal een individuele activiteit is, is het creëren van een stimulerende onderzoekomgeving essentieel. Internationale uitwisseling van excellente onderzoekers en de mogelijkheid om veelbelovende jonge onderzoekers op te leiden, zijn van wezenlijk belang. De Spinozapremie zal de betrokken groep als centrum van toponderzoek en de landelijke onderzoekschool mogelijkheden geven om ook in de nabije toekomst baanbrekend werk op internationaal topniveau te kunnen blijven uitvoeren.