Onze andere sites
Spinoza.tv

Zelforganisatie en planologie

Zelforganisatie en planologie lijken in tegenspraak met elkaar, maar lector gebiedsontwikkeling aan de Hogeschool van Rotterdam Kees Machielse legde uit hoe zelforganisatie binnen de planologie en bouwkunde tot mooie resultaten kan leiden. Bijvoorbeeld bij wijkvernieuwing.
Tenslotte werd het publiek betrokken bij een muzikaal experiment in zelforganisatie. Ben Scheres en presentator Christian van ’t Hof startten een jamsessie en iedereen met een meegebracht muziekinstrument mocht aanhaken. Het resultaat: schoonheid of chaos?

Ben Scheres
Hoogleraar Moleculaire Genetica aan de Universiteit Utrecht Ben Scheres ontving zijn NWO-Spinozapremie in 2006 voor zijn grote bijdragen aan het begrip van celontwikkeling bij
planten, en met name voor zijn nieuwe inzichten in de rol die stamcellen spelen bij patroonvorming en groei van plantenwortels. Met succes toonde hij aan dat veel mechanismen in planten nauw verwant zijn aan processen in dieren. De NWO-Spinozapremie is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap.