Onze andere sites
Spinoza.tv

Robbert Dijkgraaf - President KNAW

De twee hersenhelften van de wiskunde

Er zijn breed twee patronen van wiskundig denken te onderscheiden. Aan de ene kant het visuele, meetkundige denken, bijzonder geschikt om ruimte, tijd en dynamica te vatten. Aan de andere kant is er de literaire, algebraïsche, algoritmische benadering, meer gepast voor de logica en informatica. Juist de verbinding van deze twee denkstijlen levert intellectueel gezien de spannendste combinaties.

CV
Robbert Dijkgraaf (1960) is hoogleraar mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij verbonden aan de Princeton University in New Jersey (VS). Sinds mei 2008 is hij President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Na zijn studies wiskunde en natuurkunde studeerde Dijkgraaf een periode aan de Gerrit Rietveld Academie, maar hij kwam toch terug naar de wetenschap om in Utrecht cum laude te promoveren bij Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hoofd.

In 1989 vertrok hij naar Princeton, waar hij in het Mekka van de snaartheorie terechtkwam. Hij werkte er met veel plezier en raakte enorm onder de indruk van het Amerikaanse wetenschappelijke klimaat.

In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij mocht er zijn eigen groep wetenschappers samenstellen. De groep snaartheoretici geldt intussen als de beste van Europa. Dijkgraaf zelf heeft een grote internationale reputatie en zit bij de absolute wereldtop.
In 2003 ontving de theoretisch fysicus de prestigieuze Spinoza-premie voor zijn werk op het gebied van de snaartheorie, de theorie die een verbinding is tussen de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica. Een deel van het geld gebruikte hij voor een exacte wetenschap-project voor kinderen en de daarbij horende website www.proefjes.nl. Dijkgraaf legt graag een link tussen alledaagse zaken en de wetenschap. In zijn columns voor NRC Handelsblad schrijft hij bijvoorbeeld over Bush en de wetenschap, of over vermeend seksisme op Harvard.

Dijkgraaf ziet het als een grote uitdaging de kloof tussen de natuurwetenschap en kunst en cultuur te overbruggen. Ook wil hij meer jongeren warm krijgen voor de bètawetenschap. Hij geeft veel publieke lezingen en openbare colleges en doet optredens voor radio en televisie. Hij is als vaste columnist verbonden aan NRC Handelsblad en is medewerker van De Groene Amsterdammer en de Academische Boekengids.